Program Akredytowanego kursu IOD.

Wprowadzenie

do ochrony danych osobowych – dzień 1

Wprowadzenie dla inspektorów ochrony danych (IOD) i administratorów danych osobowych (ADO) w zagadnienia związane z reformą systemu ochrony danych osobowych (RODO) oraz budową i funkcjonowaniem systemu ochrony danych osobowych. Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo czym są dane osobowe, w jaki sposób organizować ich skuteczną ochronę, za co i przed kim odpowiada ADO i IOD. Wyjaśnimy podstawowe pojęcia związane z RODO/GDPR.

Pierwszy dzień podzielony jest na następujące moduły:

  • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć pojawiających się w europejskim rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR).
  • Zasady przetwarzania danych osobowych.
  • Prawa osób, których dane dotyczą.
  • Obowiązki administratora danych.
  • Obowiązki podmiotu przetwarzającego (procesora danych).
  • Status inspektora ochrony danych.
  • Przekazywanie danych do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  • Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) – status, uprawnienia, obowiązki, kary.

Prowadzący: Anna Dmochowska / Marcin Zadrożny / Piotr Liwszic
Czas trwania: 8 godzin 30 minut

program - szacowanie ryzyka

Przygotowanie planu

wdrożenia i audyt zgodności – dzień 2

Dzień drugi Kursu dla IOD to czas poświęcony na planowanie procesu wdrożenia RODO/GDPR w organizacji oraz audytowanie systemu ochrony danych. Omówimy i pokażemy jak zaplanować wdrożenie, wybrać zespół wdrożeniowy, zdefiniować cele i określić niezbędne zasoby.  Praktyczne przykłady pozwolą rozwinąć i przećwiczyć różne aspekty związane z audytem ochrony danych osobowych. Od podstawowych pojęć, po zasady i zarządzanie programem audytów.

Prowadzący: Piotr Liwszic / Adam Lipiński / Łukasz Pociecha
Czas trwania: 8 godzin 30 min

Przygotowanie planu wdrożenia RODO

Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA)

oraz analiza ryzyka – dzień 3

Trzeci dzień to najtrudniejszy dzień naszego kursu. Omawiamy w nim organizację procesu oceny skutków dla ochrony danych (DPIA). Nowość jaką wprowadza europejskie rozporządzenie. Odpowiemy na pytanie jaki jest cel DPIA? Omówimy sytuacje w których jest ono obowiązkowe. Nie zabraknie również podstawowych pojęć i definicji. Po przeprowadzeniu szacowania ryzyka przystąpimy do omówienia zabezpieczeń minimalizujących oszacowane ryzyko zgodnie z RODO. Od teorii płynnie przejdziemy do praktyki, podczas ćwiczeń każdy dokona inwentaryzacji zasobów oraz  przygotowania organizacji do procesu szacowania ryzyka. Następnie przećwiczymy identyfikację zasobów i zabezpieczeń. Ostatnim etapem będzie przygotowanie planu postępowania z ryzykiem.

Prowadzący: Tomasz Ochocki / Damian Gąska / Konrad Gałaj – Emiljańczyk
Czas trwania: 8 godzin 30 min

Program - audyt systemu ODO

Dostosowanie procesów,

dokumentacji i środowiska teleinformatycznego – dzień 4

Ostatni dzień szkolenia poświęcamy na przygotowanie waszych organizacji do zmian. Warunki wyrażania zgody, rozszerzony obowiązek informacyjny czy retencja danych to tylko niektóre z tematów poruszanych podczas czwartego dnia kursu. Nie zapomnimy o wymaganiach teleinformatycznych. Zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów. Przećwiczymy przygotowanie dokumentów roboczych, prowadzenie rozmów audytowych i odnotowywanie niezgodności. Na koniec podsumujemy sobie zagadnienia omawiane w ramach kursu i odpowiemy na pytania uczestników.

Teoria i praktyka

Prowadzący: Maciej Jurczyk / Marcin Kujawa
Czas trwania: 8 godzin

Proaktywne podejście
Ochronę danych osobowych trzeba będzie uwzględnić już na etapie projektowania usługi lub produktu. Według zasady – lepiej zapobiegać niż leczyć. Dodatkowo, ochrona danych musi być włączona domyślnie.

Wysokie kary
Za naruszenia bezpieczeństwa danych trzeba będzie płacić – nawet do 20 mln euro! Przedsiębiorstwa można będzie ukarać do 4% światowego obrotu z poprzedniego roku. W sprawach mniejszej wagi kary będą o połowę niższe.

Rozszerzone klauzule
Formularze zgody będą zawierać więcej informacji: m.in. o prawie do przenoszenia danych, czasie ich przechowywania czy planach przekazania do państwa trzeciego.

Zmiana statusu ABI
Administrator Bezpieczeństwa Informacji, czyli ABI, staje się Inspektorem Ochrony Danych. Ma mieć znacznie rozszerzone obowiązki oraz posiadać doświadczenie. Będzie też głównym punktem kontaktowym.

Jakość kursu potwierdzona przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Akredytowany kurs IOD

w cenie 2 950 zł

W związku z akredytacją kurs zwolniony z podatku VAT

Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Najważniejsze zmiany i nowości związane z RODO.