fbpx

Program Akredytowanego kursu IOD.

Wprowadzenie

do ochrony danych osobowych (zasady, procedury i dokumentacja przetwarzania)
dzień 1

Pierwszy dzień kursu stanowi dynamiczne wprowadzenie do świata ochrony danych osobowych. Tego dnia nauczą się Państwo „widzieć” dane osobowe w swojej organizacji, poznają zasady ich przetwarzania, dowiedzą się w jaki sposób organizować ich skuteczną ochronę oraz jakie procedury należy wdrożyć, aby móc wykazać przestrzeganie RODO przed Prezesem UODO lub kontrahentami.

Szczegółowy harmonogram (pobierz)

Prowadzący: Marcin Zadrożny /Łukasz Pociecha
Czas trwania: 8 godzin 30 minut

wprowadzenie

Audyt

zgodności – dzień 2

Dzień drugi kursu to nauka praktycznych umiejętności związanych z obowiązkiem prowadzenia audytów ochrony danych przez IOD. Na bazie przygotowanych przez ODO 24 materiałów szkoleniowych oraz zaleceń normy ISO 19011 nauczą się Państwo planować, przeprowadzać oraz dokumentować audyty zgodności z RODO, zarówno w ramach swojej organizacji jak i w podmiocie przetwarzającym.

Szczegółowy harmonogram (pobierz)

Prowadzący: Tomasz Ochocki / Piotr Liwszic
Czas trwania: 8 godzin 30 min

audyt

Ocena

skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz analiza ryzyka – dzień 3

Trzeci dzień to języczek u wagi naszego kursu. W jego trakcie omawiamy organizację procesu oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz ustalamy, dla jakich operacji przetwarzania jest ona konieczna. Prócz tego, w formie ćwiczeń, dokonujemy inwentaryzacji zasobów biorących udział w operacjach przetwarzania oraz uczymy szacować dla nich ryzyko, dzięki czemu będą Państwo w stanie ustalić adekwatne dla swoich organizacji zabezpieczenia.

Szczegółowy harmonogram (pobierz)

Prowadzący: Damian Gąska / Marcin Kujawa / Jarosław Żabówka
Czas trwania: 8 godzin 30 min

program - szacowanie ryzyka

Dostosowanie

środowiska teleinformatycznego – dzień 4

Ostatni dzień kursu poświęcony jest dostosowaniu środowiska teleinformatycznego do wymagań RODO. W jego trakcie poznają Państwo m.in. jakie funkcjonalności bezpieczeństwa muszą realizować wykorzystywane przez Państwa systemy informatyczne oraz w jaki sposób realizować prawa osób, których dane dotyczą. Przedstawimy oraz omówimy rekomendowane przez Prezesa UODO procedury IT oraz ciągłości działania, które mogą funkcjonować w Państwa organizacji.

Szczegółowy harmonogram (pobierz)

Prowadzący: Marcin Kujawa / Jarosław Żabówka
Czas trwania: 8 godzin

Program - audyt systemu ODO

Jakość kursu potwierdzona przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Akredytowany kurs IOD

w cenie 2 950 2 212 zł (do 31.08.2020 r.)

W związku z akredytacją kurs jest zwolniony z podatku VAT

Każdy kolejny uczestnik z tego samego podmiotu otrzyma 10% upustu!
Dla uczestników naszych poprzednich szkoleń otwartych dodatkowo oferujemy 25% upustu

Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Najważniejsze zmiany i nowości związane z RODO.