fbpx

Program Akredytowanego kursu IOD.

Wprowadzenie

do ochrony danych osobowych – dzień 1

Wprowadzenie dla inspektorów ochrony danych (IOD) i administratorów danych osobowych (ADO) w zagadnienia związane z reformą systemu ochrony danych osobowych (RODO) oraz budową i funkcjonowaniem systemu ochrony danych osobowych. Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo czym są dane osobowe, w jaki sposób organizować ich skuteczną ochronę, za co i przed kim odpowiada ADO i IOD. Wyjaśnimy podstawowe pojęcia związane z RODO/GDPR.

Pierwszy dzień podzielony jest na następujące moduły:

  • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć pojawiających się w europejskim rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR).
  • Zasady przetwarzania danych osobowych.
  • Prawa osób, których dane dotyczą.
  • Obowiązki administratora danych.
  • Obowiązki podmiotu przetwarzającego (procesora danych).
  • Status inspektora ochrony danych.
  • Przekazywanie danych do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  • Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) – status, uprawnienia, obowiązki, kary.

Prowadzący: Anna Dmochowska / Marcin Zadrożny / Aleksandra Piotrowska / Łukasz Pociecha
Czas trwania: 8 godzin 30 minut

program - szacowanie ryzyka

Przygotowanie planu

wdrożenia i audyt zgodności – dzień 2

Dzień drugi Kursu dla IOD to czas poświęcony na planowanie procesu wdrożenia RODO/GDPR w organizacji oraz audytowanie systemu ochrony danych. Omówimy i pokażemy jak zaplanować wdrożenie, wybrać zespół wdrożeniowy, zdefiniować cele i określić niezbędne zasoby.  Praktyczne przykłady pozwolą rozwinąć i przećwiczyć różne aspekty związane z audytem ochrony danych osobowych. Od podstawowych pojęć, po zasady i zarządzanie programem audytów.

Prowadzący: Piotr Liwszic / Tomasz Ochocki / Paweł Mielniczek
Czas trwania: 8 godzin 30 min

Przygotowanie planu wdrożenia RODO

Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA)

oraz analiza ryzyka – dzień 3

Trzeci dzień to najtrudniejszy dzień naszego kursu. Omawiamy w nim organizację procesu oceny skutków dla ochrony danych (DPIA). Nowość jaką wprowadza europejskie rozporządzenie. Odpowiemy na pytanie jaki jest cel DPIA? Omówimy sytuacje w których jest ono obowiązkowe. Nie zabraknie również podstawowych pojęć i definicji. Po przeprowadzeniu szacowania ryzyka przystąpimy do omówienia zabezpieczeń minimalizujących oszacowane ryzyko zgodnie z RODO. Od teorii płynnie przejdziemy do praktyki, podczas ćwiczeń każdy dokona inwentaryzacji zasobów oraz  przygotowania organizacji do procesu szacowania ryzyka. Następnie przećwiczymy identyfikację zasobów i zabezpieczeń. Ostatnim etapem będzie przygotowanie planu postępowania z ryzykiem.

Prowadzący: Maciej Jurczyk / Damian Gąska / Jarosław Żabówka
Czas trwania: 8 godzin 30 min

Program - audyt systemu ODO

Dostosowanie procesów,

dokumentacji i środowiska teleinformatycznego – dzień 4

Ostatni dzień szkolenia poświęcamy na przygotowanie waszych organizacji do zmian. Warunki wyrażania zgody, rozszerzony obowiązek informacyjny czy retencja danych to tylko niektóre z tematów poruszanych podczas czwartego dnia kursu. Nie zapomnimy o wymaganiach teleinformatycznych. Zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów. Przećwiczymy przygotowanie dokumentów roboczych, prowadzenie rozmów audytowych i odnotowywanie niezgodności. Na koniec podsumujemy sobie zagadnienia omawiane w ramach kursu i odpowiemy na pytania uczestników.

Teoria i praktyka

Prowadzący: Maciej Jurczyk / Marcin Kujawa / Jarosław Żabówka
Czas trwania: 8 godzin

Jakość kursu potwierdzona przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Akredytowany kurs IOD

w cenie 2 950 zł

W związku z akredytacją kurs zwolniony z podatku VAT

Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Najważniejsze zmiany i nowości związane z RODO.