fbpx

zespół ekspertów.

O nas

Kim jesteśmy?

ODO 24 to firma, oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawiamy na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz na trwałe relacje z naszymi klientami – budujemy je w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie.

Nasz zespół to ludzie z pasją. Lubimy to, czym się zajmujemy, dzięki czemu praca daje nam dużo satysfakcji. Doświadczenie zdobywaliśmy w międzynarodowych korporacjach, polskich grupach kapitałowych oraz w sektorze publicznym. Współpracujemy z uznanymi ekspertami z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

zespół

Tomasz Ochocki

Kierownik zespołu merytorycznego

Ekspert ds. ochrony danych, specjalista ds. zarządzania kryzysowego. Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013) oraz zarządzania ciągłością działania (ISO 22301).

Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych. Autor ogólnopolskich publikacji branżowych oraz bloga poświęconego tematyce ochrony danych osobowych. Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w państwowych instytucjach centralnych, jak i sektorze prywatnym. Obecnie, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych osobowych w kilkunastu podmiotach
z branży nieruchomości, motoryzacyjnej, finansowej, call center oraz turystycznej. Absolwent Akademii Obrony Narodowej.

Współautor opracowania: RODO Nawigator oraz książki: Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz.

Maciej Jurczyk
Koordynator zespołu IT

Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji, doświadczony audytor i wdrożeniowiec w obszarze ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz wytycznych i rekomendacji KNF.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem teleinformatycznym i ochronie danych osobowych (w tym danych wrażliwych) w związku z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji i kierownika działu IT w placówce medycznej. Audytor wiodący ISO/IEC 27001, audytor wewnętrzny ISO 9001, ISO 22301, ISO 14001, PN 18001.

Współautor książki: Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym.

Adw. Anna Dmochowska
Koordynator zespołu prawnego

Ekspert ds. ochrony danych, audytor w obszarze bezpieczeństwa informacji w zakresie spełnienia wymagań europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz wytycznych i rekomendacji KNF. Prowadzi szkolenia, tworzy wewnętrzne procedury i dokumentację oraz sporządza opinie prawne. Audytor wiodący ISO 9001 oraz 22301.

Zajmuje się bezpieczeństwem informacji w podmiotach prowadzących działalność ubezpieczeniową. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych oraz przygotowywaniu i negocjowaniu umów. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Współautorka: Unijna reforma ochrony danych osobowych, Ustawa o ochronie danych osobowych komentarz, RODO Nawigator.

Adw. Aleksandra Piotrowska 
Ekspert ds. ochrony danych

Audytor wiodący ISO/IEC 27001. Doradza w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz prowadzi w tym obszarze szkolenia.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada znaczące doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi grupami kapitałowymi, gdzie odpowiada za ochronę prawną obszaru związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji.
W tym zakresie współpracuje także z bankami, dla których tworzy wewnętrzne procedury oraz przygotowuje opinie prawne.

Współautorka książki: Ustawa o ochronie danych osobowych komentarz.

Adw. Marcin Zadrożny
Ekspert ds. ochrony danych

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej klienta korporacyjnego, w tym w zakresie ochrony danych osobowych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Prowadzi postępowania sądowe oraz zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych. Autor licznych publikacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Współautor książki: Unijna reforma ochrony danych osobowych.

Damian Gąska
Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji

Audytor i konsultant w obszarze bezpieczeństwa informacji. W ramach realizowanych przez siebie projektów odpowiada za przygotowanie mechanizmów regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności stosowanych przez organizacje technicznych środków ochrony danych osobowych.

Wykonywał testy penetracyjne infrastruktury teleinformatycznej oraz analizy incydentów bezpieczeństwa informacji dla międzynarodowych grup kapitałowych. Autor i prelegent szkoleń z zakresu szacowania ryzyka oraz oceny dla ochrony danych (DPIA). Specjalizuje się w bezpieczeństwie usług w chmurze obliczeniowej (ISO/IEC 27017) oraz zarządzaniu ryzykiem (ISO 31000). Posiada certyfikat „Bezpieczeństwo sieci komputerowych”.

Marcin Kujawa
Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, inżynier ds. sieci teleinformatycznych. Audytor wiodący systemu zarządzania usługami IT wg ISO/IEC 20000. Administrator systemów informatycznych. Autor i prowadzący szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując zarówno z międzynarodowymi korporacjami, jak też z instytucjami sektora państwowego. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji w kilkunastu podmiotach w całej Polsce. Uczestniczył w wielu międzynarodowych projektach informatycznych w branży telekomunikacyjnej, medycznej, petrochemicznej oraz sportowej. Aktualnie zajmuje się prowadzeniem audytów bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych oraz tworzeniem procedur związanych z zarządzaniem ciągłością działania.

Adw. dr Paweł Mielniczek
Ekspert ds. ochrony danych

Prawnik i naukowiec specjalizujący się w prawie międzynarodowym, ochronie praw jednostki
i prawie nowych technologii.

Jego rozprawa doktorska nosi nazwę „Współczesna treść prawa człowieka do prywatności w prawie międzynarodowym publicznym” i obejmuje zagadnienia ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w organizacjach międzynarodowych, dużej instytucji finansowej, biurze GIODO, UOKiK oraz kancelarii prawnej. Koordynuje projekty mające na celu osiągnięcie i utrzymanie zgodności z RODO. Jest też odpowiedzialny za przygotowanie szkoleń, publikacji i materiałów edukacyjnych. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, the University of Manchester i the University of Florida.

Współautor opracowania: RODO Nawigator.

Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych
i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Współautor książki: Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz.

Piotr Liwszic
Specjalista ds. ochrony danych

Wieloletni pracownik instytucji państwowych, w których odpowiadał m.in. za nadzór nad bezpieczeństwem informacji, w tym za ochronę informacji niejawnych.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył podyplomowe studia z zakresu kryminalistyki oraz ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Prelegent na ogólnopolskich szkoleniach i konferencjach poświęconych bezpieczeństwu informacji. Brał udział w pracach legislacyjnych nad przepisami o ochronie informacji niejawnych. Odpowiada za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych m.in. w podmiotach ubezpieczeniowych i służby zdrowia. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Autor książki: Inspektor Ochrony Danych – Praktyczny poradnik dla osób pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych oraz współautor książki: Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz.

Jarosław Żabówka
Ekspert ds. ochrony danych

Praktyk, z wieloletnim doświadczeniem w realizacji zadań administratora bezpieczeństwa informacji, prowadzeniu audytów i wdrożeń z obszaru ochrony danych osobowych w administracji publicznej
i przedsiębiorstwach prywatnych.

Posiada certyfikat audytora wiodącego normy ISO/IEC 27001. Doświadczony informatyk i specjalista ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych. Trener, autor artykułów i popularyzator zagadnień ochrony danych osobowych. Wykładowca Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Katarzyna Bala – Antczak
Specjalista ds. ochrony danych

Pełni funkcję IOD zarówno w podmiotach publicznych jak i sektorze prywatnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu systemów ochrony danych osobowych w placówkach medycznych
i oświatowych. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz tworzy polityki ochrony oraz procedury przetwarzania danych osobowych.

Absolwentka wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydziału Zarządzania Placówkami Medycznymi Wyższej Szkoły Bankowej.

Jakość kursu potwierdzona przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Akredytowany kurs IOD

w cenie 2 950 zł

W związku z akredytacją kurs jest zwolniony z podatku VAT